Riktlinje om besiktning av hund och katt

Riktlinjen framtagen 2018

Det har inkommit en förfrågan till Normgruppen om det kan anses korrekt att använda begreppet ”normalt för rasen” vid besiktning av hund eller katt. Vid valpbesiktning av rashundar finns SKKs intyg med tydliga instruktioner. Används andra intyg, t ex till vuxna hundar eller blandrashundar, saknas dock medföljande instruktioner. Normgruppen såg därför ett behov av ett förtydligande i form av en riktlinje.

Ladda ner riktlinjen här