2015-02-06

Veterinärförbundet kritiskt mot ”Djurens hjältar” i TV3

Den 3 februari 2015 visades i TV 3 programmet ”Djurens hjältar”. I programmet finns en episod där en vild räv med ett avslitet bakben tas omhand av en privatperson. Räven tas sedan till en veterinärklinik av ”vilträddare”. Där beslutar den behandlande veterinären att den vilda räven inte ska avlivas, utan veterinären bestämmer sig för att i stället amputera benet på räven. Därefter vill man placera den trebenta räven i en djurpark för att sedan eventuellt släppa ut den i naturen igen.

Rödrävar är vilda djur och är därmed inte domesticerade, vilket innebär att infångande och hantering är förknippad med starka stressreaktioner hos räven.

Det påstås i programmet att räven, som tillfälligt hålls i en större kaninbur, ska infångas med så lite stress som möjligt. Men TV-bilderna visar att räven vid infångande är mycket stressad: den försöker fly och är mycket aggressiv. En snabb avlivning på plats hade varit ett gott djurskydd. Nu utsätts räven för flera moment som innebär kraftig stress för den. Det handlar om infångande och transport till veterinärklinik, veterinärundersökning och hantering före och efter operation. Därefter avser man att placera räven i en djurpark. I programmet påstår en ”vilträddare” att en trebent räv klarar sig lika bra som en icke-amputerad räv, att det är bra att flytta räven till ett nytt habitat så att den inte riskerar bli skjuten, att det är bra att den får leva i en djurpark eftersom den är van vid människor. Dessa påståenden saknar grund och har lett till onödigt lidande för räven.

Det handlar alltså inte om en kortare tids rehabilitering av räven i fångenskap för att läka ut ett sår eller liknande och där en fullt återställd räv släpps tillbaka till naturen. Inte heller rör det sig om att skydda en utrotningshotad djurart, rävar är vanliga djur i vår natur.

I programmet genomförs en omfattande amputation av en räv som man sedan har för avsikt att sätta tillbaka i naturen eller förvara i en djurpark. Det är inte självklart att amputationer av tama djur som hund eller katt är motiverade ur djurskyddssynvinkel. Efter amputation på t ex en hund krävs det gott omhändertagande och en bra tillsyn för att det ska vara djurskyddsmässigt acceptabelt. Att amputera och släppa ut ett vilt djur är inte förenat med gott djurskydd i och med att djuret utsätts för lidande genom stress vid hantering och genom att möjligheterna att överleva i naturen försämras.

Sverige Veterinärförbunds Djurskyddskommitté anser att hanteringen, amputationen och det eventuella återutsättandet i naturen, såsom det framgår i programmet, inte är förenliga med gott djurskydd. Räven borde avlivats av en kunnig person på lämpligt sätt efter infångandet, för att hindra att den utsattes för mer lidande. Det första omhändertagandet var motiverat, men inte de insatser som ”vilträddarna” eller ansvarig veterinär genomförde. Det var inget gott djurskydd.

Stefan Gunnarsson
Leg veterinär, VMD, Ordförande i Djurskyddskommittén