2015-01-26

Veterinärer bör anställas som veterinärer

Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, vill veterinärförbundets styrelse lämna följande kommentar.


Ansvaret följer med veterinärlegitimationen
En veterinär arbetar alltid med eget ansvar under sin veterinärlegitimation, oavsett anställningsform. Ansvaret följer med veterinärlegitimationen, inte med tjänsten. 

 Veterinärer har en mycket bred kompetens och ett stort arbetsområde. Veterinärernas yrkesutövning på en klinik eller ett djursjukhus kan, om arbetsgivare och arbetstagare bestämmer så, överlappa djursjukskötarens i mycket stor utsträckning. Vilka arbetsuppgifter man låter omfattas av anställningen och hur man väljer att formulera arbetsbeskrivningen ligger därför i hög grad i överenskommelsen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Veterinären är dock fortfarande veterinär, med det ansvar och de skyldigheter som följer legitimationen.

Skyddad yrkestitel
Legitimerad djursjukskötare är en skyddad yrkestitel och får inte användas av person som inte innehar en sådan legitimation. Titeln är förknippad med en omvårdande yrkesprofil, men som nämnts kan veterinären – om han eller hon har kompetens för det - utföra i stort sett samtliga dessa arbetsuppgifter i sin yrkesutövning som veterinär. Att annonsera efter eller använda en titel som mer appellerar på djursjukskötaren än på veterinären – även om det inte är olagligt om det görs på ett sätt att det inte är förväxlingsbart - gör ansvar och skyldigheter otydliga för dem som söker tjänsten och för dem som kommer i kontakt med tjänsten när den är tillsatt.

 Sedan införandet av legitimation för djursjukskötare har branschen kämpat för att finna yrkesgruppernas roller, såväl de legitimerade som de utan legitimation. Här är det veterinärförbundets mening att man har kommit en bit på väg. Att använda den nu aktuella terminologin riskerar att stagnera eller reversera utvecklingen. Det kan också bidra till en ökad förvirring på kliniker och djursjukhus om yrkesroller och deras förhållande till varandra.

Veterinärförbundets åsikt
Ur både ett arbetsrättsligt perspektiv och för att det är det lämpliga för individerna och för branschens utveckling, är det Sveriges Veterinärförbunds bestämda åsikt att veterinärer bör anställas som veterinärer, avlönas som veterinärer och omfattas av veterinärförbundets kollektivavtal.

För SVFs styrelse

Anders Forslid
tf ordförande