2014-07-18

Krönikör, demagog och okunnig

Lotta Gröning använder ordet maktmissbruk i rubriken till sin krönika i Expressen den 16 juli. Samtidigt utnyttjar hon sin makt som skribent på en av landets stora drakar för att diskvalificera hela djurskyddskontrollen i Sverige.

Vad har då Lotta för underlag för sina påståenden när hon kallar våra cirka 200 djurskyddshandläggare för okunniga? Jo det är ett fall, där hon själv är den inspekterade djurägaren, bland de cirka 14 000 kontroller som länsstyrelsen utför varje år.

Inte bara inspektörerna döms ut med detta enda fall som grund, Lotta kan även sluta sig till att alla veterinärer i tjänst på länsstyrelserna bara säger vad handläggarna säger åt dem att säga.

Självklart är ingen människa ofelbar och vissa ärenden på våra myndigheter kanske inte handläggs på bästa sätt. Att utifrån sin egen känsla av att ha blivit felaktig behandlad smutskasta två yrkeskårer, djurskyddshandläggare och veterinärer på Sveriges länsstyrelser, anser jag vara helt oacceptabelt. Det borde vara under en så erfaren reporter som Lotta Grönings värdighet att utnyttja sin ställning på Expressen för egna syften.

Slutligen visar Lotta på en avgrundsdjup okunnighet redan i sin första mening där hon tar upp frågan om vem som "nog leder ligan i landet att ta livet av flest friska djur". Någon sådan liga finns inte och om den funnes så är det alla som äter korv, kyckling, skinka, hamburgare m.m. som driver på den. Det för att där mest friska djur dödas i Sverige är på våra slakterier. Att länsstyrelsen beslutar om avlivning av friska, omplaceringsbara djur tillhör de absoluta undantagen.

Torsten Jakobsson
Ordförande i Sveriges Veterinärförbund och
länsveterinär med mer än 20 års erfarenhet av djurskyddsarbete

 

Länk till Lotta Grönings krönika: http://bloggar.expressen.se/lottagroning/   

Torsten Jakobsson