2015-09-11

SVF uppmanar till hjälp åt flyktingarna

Veterinärförbundets styrelse, förtroendevalda och kansli har genom att köpa vattendunkar via UNHCR och genom gåvor till andra välgörenhetsorganisationer bidragit till att hjälpa flyktingarna. Vi vill uppmana till att följa vårt exempel. Tillsammans kan vi göra skillnad!

Några saker du kan göra för att hjälpa till:

Skänk pengar
Flera organisationer har eller planerar riktade insamlingar till förmån för människor på flykt.

•Radiohjälpens insamling

•Röda Korset

•Rädda Barnen

•UNHCR

Se till att insamlingsorganisationen har ett 90-konto, vilket garanterar att insamlingen är seriös.

Skänk kläder, skor och saker
Enklast är att skänka direkt till ett asylboende i närheten där plaggen kommer till direkt användning. Kontakta kommunen i din ort för att veta var de finns. Svenska kyrkan, Islamic Relief och Röda Korset tar också emot kläder som antingen går direkt till behövande eller säljs till förmån för flyktinghjälp.

Marja Tullberg
ordförande SVF