Nyheter

2015-09-11
Veterinärförbundets styrelse uppmanar sina medlemmar att ge gåvor till hjälp för flyktingarna till Europa.

2015-06-26
Aktuell forskning: ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.

2015-06-22
Marja Tullberg valdes av Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigemöte i juni till ny ordförande för förbundet.

2015-02-24
För att hjälpa vårdgivarna har flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården.

2015-02-06
Att amputera och släppa ut ett vilt djur är inte förenat med gott djurskydd i och med att djuret utsätts för lidande genom stress vid hantering och genom att möjligheterna att överleva i naturen försämras.

2015-01-26
Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, vill veterinärförbundets styrelse lämna följande kommentar.

2016-04-07
Veterinärförbundet uppmanar sina medlemmar att hålla sig neutrala i förhållande till Sveriges Ingenjörers och Unionens konfliktåtgärder angående flexpension inom IT, Telekom och Svensk Teknik och Design. Avtalsförhandlingar har de senaste månaderna förts mellan Sveriges Ingenjörer och Unionen och A...

2016-06-02
SVFs fullmäktigemöte valde Marja Tullberg till förbundsordförande under fyra år.

2014-07-18
Lotta Gröning använder ordet maktmissbruk i rubriken till sin krönika i Expressen den 16 juli. Samtidigt utnyttjar hon sin makt som skribent på en av landets stora drakar för att diskvalificera hela djurskyddskontrollen i Sverige.

2015-09-15
Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015 för att planera arbetet för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Sex arbetsgrupper tillsattes med olika uppgifter för att driva arbetet framåt.