Medlemslån/medlemsbillån

Medlemslån, medlemsbillån

 

Förbundsmedlem kan teckna medlemslån och/eller medlemsbillån i Swedbank, Nordea, SEB och Danske Bank. Mer information om villkoren kan du få på respektive banks hemsida (klicka på länkarna i föregående mening). 

För samtliga medlemslån gäller:

Blancokredit, dvs säkerhet behöver inte lämnas.

Medlemskap i förbundet (för Swedbanks del medlemskap sedan minst 6 månader) ska styrkas med intyg eller med notering på låneansökan.

Sedvanlig kreditprövning görs innan lånet kan beviljas.

---

Efter riksbankens höjning av reporäntan med 0,25% enheter har stigande marknadsräntorna under en tid gjort att bankens upplåningskostnader har ökat. Banken har därför beslutat att höja räntan på alla privatlån inklusive medlemslån med 0,25% enheter från den 24 januari. Höjningen sker i enlighet med ramavtalets bilaga 1, ny ränta blir 4,80%.

Med vänlig hälsning
Swedbank AB (publ)