SVFs praktik- och ansvarsförsäkring

Sveriges Veterinärförbund erbjuder tillsammans med Söderberg & Partners unika försäkringslösningar för den som är medlem i SVF. Det handlar om en individuell ansvars- och allriskförsäkring för privatpraktiserande veterinärer och en praktikförsäkring anpassad efter en veterinärpraktiks verksamhetsområde som omfattar samtliga anställda.

 

SVF har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget Zürich skadeförsäkring tagit fram skräddarsydda försäkringslösningar som är exklusiva för SVF-medlemmar. Samarbetet med Söderberg & Partners har tillkommit för att man som SVF-medlem ska kunna få professionell rådgivning i försäkringsärenden och skadesupport.

 

Individuell ansvars- och allriskförsäkring
Försäkringslösningen omfattar privatpraktiserande veterinärer oavsett om man är egenföretagare eller om man behandlar djur på sin fritid. Det ska dock betonas att denna försäkringslösning främst är framtagen för den som behandlar djur på sin fritid. Är man egenföretagare rekommenderar vi att man kontaktar Söderberg & Partners för att diskutera en eventuell praktikförsäkringslösning.

 

Praktikförsäkring för företag
Den unika praktikförsäkringen är anpassad efter en veterinärpraktiks verksamhetsområde och omfattar samtliga anställda. Notera att alla anställda per automatik inte omfattas av momenten sjukavbrott, tjänsteresa och olycksfall. I de fall företaget hyr en lokal eller har anställda rekommenderas en praktikförsäkring, som är en omfattande företagsförsäkring med högre försäkringsbelopp än den individuella försäkringslösningen som endast omfattar försäkringstagaren personligen. Försäkringsomfattningen är valbar och anpassas efter den enskilda veterinärpraktikens behov. Omfattningen som ingår i den individuella ansvars- och allriskförsäkringen går även att inkludera för samtliga anställda i praktikförsäkringen.

 

Nytt för år 2018
Söderberg & Partners har tillsammans med Sveriges Veterinärförbund gått igenom skadestatistiken som berör er försäkring och som tyvärr visat ett högt skaderesultat. På grund av det dåliga skaderesultatet var en premiehöjning oundviklig. Söderberg & Partners har därmed gått ut på upphandling och konkurrensutsatt er
försäkring. Det innebär att Söderberg & Partners har samlat in offerter ifrån olika försäkringsgivare: If, Svedea samt Zürich. Efter genomgång av dessa offerter tillsammans med Sveriges Veterinärförbund har Söderberg & Partners fattat ett gemensamt beslut om att byta försäkringsgivare från If till Zürich då Zürich kunde lämna den lägsta premien till de bästa villkoren.

Nytt för i år är även att ni måste meddela Söderberg & Partners om ni bedriver hästverksamhet. Om ni bedriver hästverksamhet och det inte framgår i försäkringsbrevet under försäkrad verksamhet behöver ni meddela Söderberg & Partners för att säkerställa rätt försäkringsskydd.

 

Ytterligare information
För att teckna någon av dessa försäkringar finns produktblad med ansökningsformulär på denna hemsida, under rubriken Blanketter. Ifyllt ansökningsformulär skickas till Söderberg & Partners för offert. Vid frågor kring försäkringarna är ni välkomna att kontakta Söderberg & Partners (se nedan).

 

Kontaktinformation till Söderberg & Partners
Adress: Söderberg & Partners, Box 7785, 103 96 Stockholm.

Ansvariga försäkringsförmedlare:

Birgitta Pettersson
E-post: birgitta.pettersson@soderbergpartners.se
Tel: 08-12 13 77 70 eller 070-66 88 953.

Malin Svedberg
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se
Tel: 08-12 13 77 70 eller 072-710 53 16.

Ann-Louise Fredrikson
Kanslichef, SVF