SVFs praktik- och ansvarsförsäkring

Sveriges Veterinärförbund erbjuder tillsammans med Söderberg & Partners unika försäkringslösningar för den som är medlem i SVF. Det handlar om en individuell ansvars- och allriskförsäkring för privatpraktiserande veterinärer och en praktikförsäkring anpassad efter en veterinärpraktiks verksamhetsområde som omfattar samtliga anställda.


SVF har tillsammans med Söderberg & Partners och försäkringsbolaget If skadeförsäkring tagit fram skräddarsydda försäkringslösningar som är exklusiva för SVF-medlemar. Samarbetet med Söderberg & Partners har tillkommit för att man som SVF-medlem ska kunna få professionell rådgivning i försäkringsärenden och skadesupport.

Individuell ansvar- och allriskförsäkring
Försäkringslösningen omfattar privatpraktiserande veterinärer oavsett om man är egenföretagare eller om man behandlar djur på sin fritid. Försäkringen består av en ansvarsförsäkring för sak- och personskada med alternativa försäkringsbelopp på två miljoner kronor respektive fem miljoner kronor.
Ansvarsförsäkringen inkluderar även ett moment för ren förmögenhetsskada som gäller vid ekonomiska skadeståndskrav som kan uppstå till följd av felaktig diagnos eller intygsskrivning, och gäller med ett försäkringsbelopp 500 000 kronor. Allriskförsäkringen omfattar såväl stationär som ambulerande veterinärutrustning och varor, såsom exempelvis medicin och förbandsartiklar. Allriskförsäkringen finns att teckna med alternativa försäkringsbelopp från 130 000 kronor till 1,3 miljoner kronor, där försäkringsbelopp baseras på utrustningens återanskaffningsvärde.

Praktikförsäkring för företag
Den unika praktikförsäkringen är anpassad efter en veterinärpraktiks verksamhetsområde och omfattar samtliga anställda. I de fall företaget hyr en lokal eller har anställda rekommenderas det att man har en praktikförsäkring som är en omfattande företagsförsäkring med högre försäkringsbelopp än den individuella försäkringslösningen som endast omfattar försäkringstagaren personligen. Försäkringsomfattningen är valbar och anpassas efter den enskilda veterinärpraktikens behov. Omfattningen som ingår i den individuella ansvars- och allriskförsäkringen går även att inkludera för samtliga anställda i praktikförsäkringen.

Följande moment ingår i grundomfattningen: ansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada (gäller vid felaktig diagnos eller intygsskrivning) och rättsskyddsförsäkring.

Följande moment är valbara tilläggsförsäkringar: egendomsförsäkring med kyl och frysförsäkring, allriskförsäkring för ambulerande veterinärutrustning, avbrottsförsäkring, tjänstereseförsäkring, olycksfallsförsäkring, besöksolycksfallsförsäkring, sjukavbrottsförsäkring och förmögenhetsbrottsförsäkring.

Ytterligare information
För att teckna någon av dessa försäkringar finns produktblad med ansökningsformulär på denna hemsida, under rubriken Blanketter. Ifyllt ansökningsformulär skickas till Söderberg & Partners för offert. Vid frågor kring försäkringarna är ni välkomna att kontakta Söderberg & Partners (se nedan).

Kontaktinformation till Söderberg & Partners
Tel: 08-12 13 77 70.
E-post: veterinarforsakring@soderbergpartners.se
Adress: Söderberg & Partners, Box 7785, 103 96 Stockholm.
Ansvarig försäkringsförmedlare: Björn Thorstrand.

Per Carlsson
Kanslichef, SVF