Valberedning 2019-2020

Under det ordinarie fullmäktigemötet för SVF i maj 2018 valdes följande medlemmar till valberedning för perioden 2019-2020:

Ove Wattle, sammankallande, mandatperiod 2 år.

Johan Lindsjö, mandatperiod 2 år.

Jacob Herslow, mandatperiod 2 år.

Stina Nilsson, mandatperiod 2 år.

Satu Päivi Zaff, mandatperiod 2 år.