Valberedning 2016-2018

Under det ordinarie fullmäktigemötet för SVF i maj 2016 valdes följande medlemmar till valberedning för perioden 2016-2018:

Ove Wattle, sammankallande, mandatperiod 2 år.

Johan Lindsjö, mandatperiod 2 år.

Jacob Herslow, mandatperiod 2 år.

Stina Nilsson, mandatperiod 2 år.

Satu Päivi Zaff, mandatperiod 2 år.