Veterinärförbundets fullmäktige

Fullmäktigemötet utgör SVF högsta beslutande organ och består av 30 fullmäktigeledamöter, varav hälften väljs vartannat år, för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av föreningar, sektioner eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är föreningarna respektive sektionerna.

Fullmäktige håller ordinarie möte vartannat år senast i juni månad.