Blankettbeställning

Prishöjning fr.o.m 1 mars 2015.

Här kan elektronisk beställning av veterinärförbundets blanketter göras. OBS att blanketterna bara kan beställas av legitimerade veterinärer eller veterinärstudenter i den sista årskursen. Alla beställningar kommer att kontrolleras så dessa kriterier är uppfyllda, innan beställningen expedieras. Eventuella frågor besvaras under kontorstid på tel 08-545 558 20.
* = Obligatoriska fält

Porto och moms tillkommer på samtliga priser


Beställarens uppgifter
* Beställare, namn  
Djurklinik/sjukhus
* Adress  
* Postadress  
E-postadress
Telefon
Veterinärnr/kundnr
Meddelande

Antal Art.Nr Beskrivning Pris
F 141 Besiktningsblankett för hund och katt samt övriga smådjur
1 block 90kr
10 block 810kr
F 142 Hästbesiktningsintyg (A3-format)
(formulär utarbetat av hästsektionen)
25st. 140kr
100st. 480kr
F 143 Bilaga hästbesiktningsintyg - signalement
1st. 4kr
F 144 Hästbesiktningsintyg (A3-format) ENGELSKT
(formulär utarbetat av hästsektionen)
1st. 12kr
F 145 Veterinärintyg avseende defekt/skada hos hund och katt samt annat djurslag
1 block (2x50 sid.) 115kr
F 148 Pärm till hästbesiktningsintyg F 142
1st. 100kr
F 160 Räkning till djurägare, linjerade
25st. 40kr
100st. 142kr
F 167 Kvittens avseende kostnader för veterinärvård (för privatpraktiker)
1 block (100+100 st.) 100kr
10 block (10x100+100 st.) 910kr
AB 1040 Receptblanketter NEUTRALA - block
1 block (50 sid.) 50kr
10 block (10x50 sid.) 450kr
20 block (20x50 sid.) 820kr
30 block (30x50 sid.) 1050kr
40 block (40x50 sid.) 1320kr
50 block (50x50 sid.) 1600kr
100 block (100x50 sid.) 2800kr
200 block (200x50 sid.) 5000kr
AB 1040 NS Receptblanketter MED NAMNTRYCK - block
(ca 5 veckors leveranstid)
Minsta beställningskvantitet: 50 block
50 block (50x50 sid.) 4500kr
100 block (100x50 sid.) 5500kr
Manus måste skickas in till Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm
AB 1040 Ark Receptblanketter NEUTRALA - lösa ark
500st. 450kr
1000st. 820kr
1500st. 1050kr
2000st. 1320kr
2500st. 1600kr
5000st. 2800kr
10000st. 5000kr
AB 1040 Ark NS Receptblanketter MED NAMNTRYCK - lösa ark
(ca 5 veckors leveranstid)
500st. 1800kr
1000st. 2200kr
1500st. 2400kr
2000st. 2700kr
2500st. 2900kr
5000st. 4300kr
Manus måste skickas in till Sveriges Veterinärförbund, Box 12709, 112 94 Stockholm
KO
Kompendier - 2010 och tidigare årgångar
1st. 200kr
Årgång:

KOCD
Kompendier 2011-2014
1st. 450kr
Årgång: