Styrelsen FVF 2018

Johanna Habbe, ordförande
0707-96 94 74

 

Maja-Lisa Sabel, kassör
070-591 71 50

 

Sekreterare: vakant

 

Ledamöter: två vakanta poster