Regler beträffande sommarjobbare och skolungdomar

(SVT 7/2013)

Inför sommaren har Arbetsmiljöverket tagit fram en broschyr ”så får barn och ungdomar arbeta” som innehåller värdefull information för företagare. Broschyren kan hämtas på arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se. Här sammanfattas en del av innehållet.


Anställningsavtal
Rekommendationen är att även för sommararbetare upprätta skriftliga anställningsavtal. Lämpligen tecknas ett avtal om allmän viss tidsanställning eller ett vikariat. Blanketter och mallar finns bland annat tillgängliga på Företagarnas hemsida, www.foretagarna.se.

 

Arbetsmiljö
Vad minderåriga får arbeta med regleras i arbetsmiljölagen. De får t ex inte arbeta ensamma om arbetet kan innebära risk för kroppsskada genom olycksfall, stark psykisk påfrestning eller våld och hot. Reglerna omfattar även minderåriga som arbetar oavlönat i familjens företag.

 

Lön
Lön gäller efter överenskommelse och styrs bland annat av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för sommarjobbare bör ligga.

 

Semester och semesterersättning
Vid en anställning kortare än tre månader har den anställde rätt till semesterersättning och den ska utbetalas senast en månad efter det att anställningen har upphört. På lönebeskedet ska semesterersättningen redovisas separat. Saknas kollektivavtal beräknas ersättningen enligt semesterlagen, vilket som huvudregel innebär tolv procent av intjänad lön.

 

Sjuklön
Om anställningen varar minst en månad har den anställde rätt till sjuklön. Om anställningen är kortare än en månad har den anställde rätt till sjuklön när anställningen varat i 14 arbetsdagar.

 

Arbetstider

13–15 år
Maximalt sju timmars arbetsdag, högst 35 timmar i veckan före 15 års ålder, därefter högst 40 timmar i veckan. Arbetsdagen får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. Minst 14 arbetsfria timmar per dygn och minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

16–17 år
Maximalt åtta timmars arbetsdag, högst 40 timmar i veckan. Inte börja före kl 06.00 på morgonen och inte jobba senare än till kl 23.00. Minst tolv arbetsfria timmar mellan varje pass. Minst 36 timmars sammanhängande ledighet per vecka.

18 år och äldre
Ordinarie arbetsregler.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna