Planera deklarationen i god tid

(FVF informerar 3/2017)

Som företagare ska man deklarera inkomsterna från bland annat sitt företag varje år och kan göra vissa avdrag som har samband med företagandet. Har man ett aktiebolag eller annan juridisk person ska även företaget lämna in en inkomstdeklaration. Det kan vara bra att vara ute i god tid.

 
Det kan vara bra att börja med att tänka igenom vad det är för avdrag som man som företagare kan göra. Tänk också på att samla in underlag för det du inte har fått kontrolluppgifter på. Det är man själv som ska kunna visa att man haft utgiften om Skatteverket frågar.

Om man använder sin privata bil i näringsverksamheten kan man begära avdrag för detta i inkomstdeklarationen med 18,50 kr per mil. Samma regler för avdrag som för anställda gäller för resor till och från arbetet, om man t ex har en verksamhetslokal. Är man anställd i sitt eget bolag och har fått skattefri milersättning är avdraget redan gjort.

 

Ökade levnadskostnader

Även enskilda näringsidkare kan göra avdrag för de ökade levnadskostnader som blir vid tjänsteresor med övernattning. Beloppen är 220 kr för heldag och 110 kr för halvdag och den så kallade nattschablonen är 110 kr. Är man anställd i sitt aktiebolag kan man göra samma avdrag om man inte fått skattefritt traktamente.

Har man aktiebolag kan man från aktiebolaget ha fått friskvård, t ex gymkort, som skattefri personalvårdsförmån. De företagare som valt enskild firma får inte göra avdrag för friskvård. Men reglerna om arbetslivsinriktad rehabilitering gäller även för enskilda näringsidkare, så man kan dra av för utgifter för t ex sjukgymnast som behövts för att man ska kunna arbeta.

 

Lönsamt att fylla i hjälpblanketter

Det kanske verkar krångligt att fylla i hjälpblanketten för att få fram rätt belopp för expansionsfond och räntefördelning. Men båda är sätt att hålla nere skattetrycket för enskilda näringsidkare. På det belopp som man sätter av till expansionsfond betalar man bara 22 procent i skatt.

Räntefördelning innebär att en del av vinsten flyttas från inkomst av näringsverksamhet till inkomst av kapital och blir då enkelt beskattat med 30 procent, dvs inga egenavgifter.

Är det fyra eller färre som äger hälften eller mer av ett aktiebolag är det ett så kallat fåmansaktiebolag. Det innebär att man i sin deklaration ska fylla i blanketten K10 för att få fram ett gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning. Har man inte tagit ut så mycket utdelning får man använda beloppet ett senare år. Det finns förslag om att dessa så kallade 3:12-regler ska skärpas. Det kan därför vara läge att använda den krångliga huvudregeln för att få ett så stort belopp som möjligt om man tagit ut tillräckligt mycket lön.

 

Tillfälle för egenkontroll

Precis som bokslutet för räkenskapsåret ger dig en möjlighet att få reda på saker om din verksamhet som du kanske inte tänkt på i det löpande arbetet, är även deklarationen ett sådant tillfälle. Är resultatet tillräckligt eller måste du vidta åtgärder för att få en nöjaktig inkomst? Ska du unna dig lite arbetslivsinriktad rehabilitering för att kunna göra avdrag för detta i nästa inkomstdeklaration?

Som vanligt ska inkomstdeklarationen lämnas in senast den 2 maj. Tänker du deklarera på Skatteverkets hemsida öppnar e-tjänsten den 21 mars 2017.

Om man i efterhand märker att något blev fel i inkomstdeklarationen kan man skicka in korrekta uppgifter till Skatteverket och om beslut redan är fattat kan man begära omprövning. Om man frivilligt rättar uppgifterna kommer man inte att något skattetillägg.

Deklarationen kan också vara ett lämpligt tillfälle att skaffa en säker digital brevlåda för post från myndigheter m fl. Några sådana tjänster är Minameddelanden eller Kivra, om man inte redan har det. De fungerar som en e-postlåda och säkras genom inloggning med Bankid. Man kommer då att få meddelande till sin vanliga e-post eller mobil om att man fått myndighetspost och ska logga in, t ex när slutskattebeskedet är klart.

Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna