Några aktuella arbetsrättsfrågor inför sommaren

(SVT 6/2015)

Som arbetsgivare finns det en del frågeställningar som är mer aktuella under sommarperioden än vid andra tider på året. Företagarna listar här några vanliga arbetsrättsfrågor med svar inför sommaren.

 


När är man som företag skyldig att meddela beviljad semesterledighet vid sommarsemestrar?

Det finns en regel som gäller när en arbetsgivare förlägger semester utan att komma överens med arbetstagaren, som innebär att semester bör meddelas två månader i förväg. Om ni beviljar semester så bör ni också vara överens om förläggningen. Då finns det ingen kortaste tid att meddela detta, det kan ske dagen innan semestern. Det finns inte heller någon kortaste tid för att meddela ett avslag på en ansökan om semester. Arbetsgivaren kan meddela detta dagen innan. Så länge en arbetstagare inte fått besked om att semestern är godkänd har denne inte rätt till någon. Som arbetsgivare kan man inte ta tillbaka en beviljad semester varför det kan finnas en anledning att avvakta med godkännande. Var uppmärksam på att andra regleringar kan följa av kollektivavtal.

 

Vad händer om den anställde är sjuk på semestern?

Om en anställd är sjuk på semestern kan denne sjukskrivas precis som om det inte hade varit semester. I sådana fall är det sjuklön enligt de vanliga sjuklönereglerna som gäller och semesterdagarna används således inte. Om man är sjuk på semestern har den anställde rätt till sammanhängande semester vid ett senare tillfälle.

 

Vad gäller om sommargåvor?

En sommargåva till personalen är skattepliktig inkomst då det inte finns samma undantag som för t ex julgåvor. Det innebär att gåvan kan ses som lön, vilket ger både arbetsgivaravgifter för arbetsgivaren och inkomstskatt för arbetstagaren.

Istället kan företaget satsa på en personalvårdsförmån av mindre värde som är skattefri eller intern representation eller något annat avdragsgillt och skattefritt för att uppmuntra sin personal.

Om man gör det som en så kallad reklamgåva är gåvan inte skattefri när man ger den till anställd enligt Skatteverkets inställning. Tanken är att marknadsföringen ska rikta sig till kunder, potentiella kunder och andra utomstående för att stärka t ex varumärket. Reklamgåvor till anställda har dock inte prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. När det gäller ”give aways” till kunder finns ingen beloppsgräns för om det är muta utan det måste bedömas i varje enskilt fall. Det görs bland annat utifrån vem mottagaren är och risken för påverkan. Institutet för mutor har som en tumregel för julgåvor till anställd i offentlig sektor motasvarande en procent av prisbasbeloppet, men att det kan vara något högre inom privat sektor. Läs mer utförligt om mutor på Institutet mot mutors webbplats, www.institutetmotmutor.se.

 

Vilka arbetstider får en 19-åring ha? Var kan jag läsa om dessa regler?

En 19-åring anses inte längre som minderårig. Det är därför arbetstidslagens regler som gäller och om man har kollektivavtal kan det finnas regler där om arbetstidens förläggning. Man kan läsa mer om reglerna för arbetstid på t ex Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

 

Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna