God fortsättning!

(SVT 1/2015)

Det nya året inleds med en situation som innebär flera ekonomiska oklarheter för landets småföretagare. Företagarna efterfrågar en debatt som handlar om näringspolitik och stöd till företagen i valrörelsen inför det extra valet.

 


Oklarheter måste klargöras
Perioden fram till extra valet präglas av en hel del oklarheter. Vad gäller exempelvis om det avdragsgilla pensionssparandet? Som det verkar vet varken Skatteverket eller Pensionsmyndigheten vad som gäller. Blir nivån 150 kronor i månaden eller oförändrat 1 000 kronor? I den beslutade budgeten står bara ramarna, men i skrivande stund (4 december 2014) inget exakt förslag. Förhoppningsvis kommer Finansdepartementet med närmare information inom kort.

Allt talar dock för att förslaget om att sänka småföretagens sjuklönekostnader står fast. Det är ett nytt högkostnadsskydd som gynnar småföretag och som betalas ut automatiskt. Det är identiskt med det förslag som föregående regering lade fram i somras.  För ett företag med fem anställda och 25 sjukdagar om året minskar sjukkostnaderna från 22 000 kronor till 10 000 kronor. Regelförändringen är viktig för småföretagare som står i beredskap att nyanställa och expandera sin verksamhet. Statistik pekar på att mer än var sjätte småföretagare har avstått eller senarelagt en anställning på grund av de höga och osäkra sjuklönekostnaderna.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna