Framsteg i kampen mot bluffakturorna

(SVT 8-9/2014)

Under sommaren ökar risken för småföretagare att drabbas av bluffakturor, då bedragarna räknar med att många sommarvikarier saknar kontrollrutiner. Det finns dock flera sätt att skydda sig mot fakturabedrägerier.


Ett fakturabedrägeri på 10 000 kronor kan vara förödande för ett litet företag. Ändå har dessa brott haft låg prioritet hos polis och andra myndigheter men totalt omsätter denna kriminella verksamhet uppskattningsvis ca 1,2 miljarder kronor varje år. Tidigare har systematiken i sådan brottslighet riktad mot företag inte gjorts synlig. Det är organiserad kriminalitet - enligt polisen inte sällan med kopplingar till annan grov brottslighet.

Regeringen har under våren lagt fram ett förslag som innebär att det inte längre ska krävas att någon verkligen blivit lurad att betala, det ska räcka att bluffakturorna har skickats ut i det syftet. Bestämmelsen ska underlätta utredning och lagföring av brotten. Bestämmelsen ska också göra det lättare att beakta att det handlar om systematisk brottslighet när straffet bestäms. Enligt förslaget ska brottet, som benämns "grovt fordringsbedrägeri", kunna ge fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Regeringens har för avsikt att lämna ett förslag till riksdagen i början av nästa mandatperiod.

 

Goda rutiner bästa skydd

I sammanhanget ska också den samverkansgrupp, "Samverkansgruppen mot fakturabedrägerier", som bildats mellan det privata näringslivet och det offentliga lyftas fram. Samverkansgruppen har bland annat till syfte att sprida kunskap inom området fakturabedrägerier och bereda tillfällen till erfarenhets- och informationsutbyte som kan vara till hjälp i bekämpandet av fakturabedrägerier. I samverkansgruppens arbetsgrupp ingår Skatteverket, Kronofogden, Svensk Handel, Företagarna, UC och Polisen.

Kampen mot bluffarna går således vidare på alla plan. Det tål dock att upprepas att det bästa sättet att undvika bluffakturor är att ha goda rutiner för inkommande telefonsamtal och inkommande fakturor, särskilt så här i sommartid. Stäm av med avtal i böcker och pärmar att fakturan avser något du faktiskt har beställt.

 

Liten checklista

Om du får en bluffaktura, stryk ett streck över papperet och skriv "bestrider betalningsansvar, någon beställning har inte gjorts varför något avtal inte föreligger" eller "bestrider betalningsansvar, något avtal föreligger ej då det ingåtts under vilseledande former".

  • Faxa eller skicka (rekommenderat brev) tillbaka den överkryssade bluffakturan till företaget. Se till att få ett kvitto på att meddelandet gått iväg.
  • Polisanmäl.
  • Gå inte med på att mötas på halva vägen och betala en del av beloppet om de föreslår det.
  • Se över rutiner för fakturahantering och inkommande telefoni.
  • Kontakta juristerna på Företagarna, ditt branschförbund eller annan expertis för fortsatt vägledning.


 Lars Nordfors
 chef Företagarnas juridiska rådgivning
 Företagarna