Dags att byta företagsförsäkring?

(SVT 2/2016)

Företagare behöver skydda sig mot flera typer av ekonomiska risker, och bör därför ha ett så heltäckande försäkringsskydd som möjligt. Intresseorganisationen Företagarnas jurist går igenom lämpliga försäkringar och vad man ska tänka på vid valet av försäkringspaket.


Som företagande veterinär tar du ansvar för att hantera de risker som veterinärverksamheten medför. För att skydda ditt företags ekonomi och framtid har du förmodligen en företagsförsäkring ifall något oförutsett inträffar. Det är bra att i god tid inför varje förnyelse eller i åtminstone med några års mellanrum se över försäkringsskyddet. Mycket kan ha hänt sedan senast och du behöver kanske utöka försäkringen eller kan hitta motsvarande skydd hos ett annat försäkringsbolag till lägre kostnad.

Företagsförsäkringar brukar vara paket med försäkring för olika saker som t ex ansvarsförsäkring, egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskydd. Ansvarsförsäkringen ska skydda när du får krav från någon kund. Egendomsförsäkringen ersätter om veterinärverksamhetens tillgångar skadas och avbrottsförsäkringen om verksamheten måste ligga ner en period. Rättsskyddet kan användas om du hamnar i tvist med t ex en leverantör eller kund. Det kan också behövas ytterligare försäkringar, t ex om ditt företag har en fastighet eller anställd personal.

Arbetsgivare med kollektivavtal har krav på vissa försäkringar för de anställda i kollektivavtalet. För övriga arbetsgivare finns inget krav i lag, men det kan ändå vara bra att ha t ex en olycksfallsförsäkring för anställda. Ytterligare försäkringar för anställda kan också vara en anställningsförmån som t ex sjukvårdsförsäkring.

 

Vilka är de största ekonomiska riskerna?

Tänk gärna igenom vilka risker just ditt företag utsätts för och försök att sätta belopp på t ex egendomens värde. Det är trist att tänka på det tråkiga som kan hända men nödvändigt för att inse vad som är viktigast att försäkringen täcker.

Vad har veterinärverksamheten för utrustning, lager, inventarier m m som är viktig för driften? Vad är den värd och vad skulle det kosta att återanskaffa den?

När kan det bli ett avbrott i din veterinärverksamhet, hur länge kan det då pågå och vilka ekonomiska konsekvenser får det?

Vilka risker utsätts djuren och deras ägare för i din verksamhet? Vad kan du få för reklamationer? Riskerar du att orsaka skada på djurägarnas övriga egendom?

Ta även hjälp av försäkringsbolagen och rådgivare i försäkringsfrågor som är mer vana att hantera dessa frågor. En viktig del i deras försäljning är att ge råd till försäkringstagarna så att de får rätt försäkringsskydd och blir nöjda kunder.

 

Läs det finstilta

När man jämför olika företagsförsäkringar gäller det att inte enbart se på premien utan även vad som ingår. Självriskens storlek kan t ex göra att det vid mindre skadefall inte blir aktuellt att utnyttja försäkringen. Villkoren är ofta omfattande med många undantag och även krav på t ex lås av viss säkerhetsklass m m. Men man bör läsa dem för att förstå vad det är man jämför och att villkoren täcker de risker man identifierat som viktiga för sitt företag.

Även om du inte tänker byta försäkringsbolag kan det vara bra att gå igenom villkoren för att se till att din veterinärverksamhet uppfyller de krav som ställs. Detta är särskilt viktigt om försäkringsbolaget meddelat att de gjort ändringar i sina villkor. Försäkringbolagen ändrar ibland villkoren för att hålla nere skadeersättningarna och därmed premierna.

Om du kommer fram till att du ska byta bolag, se till att det inte blir något glapp mellan försäkringsperioderna. I t ex rättsskyddsdelen brukar försäkringstagare få tillgodoräkna sig tid med försäkring hos annat försäkringsbolag, vid kontroll av om försäkringen varit i kraft tillräckligt länge.


Karin Berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen, Företagarna