Att tänka på vid uppsägning på grund av arbetsbrist

(SVT 1/13)

När ett företag ska omorganisera eller behöver dra ner på personalstyrkan bör man följa formella regler. Det viktigaste är att vara noggrann med vilken information som kan lämnas och i vilken ordning saker och ting ska ske.

 

Det finns en hel del att tänka på när ett företag ska omorganisera eller behöver dra ner på personalstyrkan på grund av arbetsbrist. Det viktigaste i hela processen är att vara noggrann med vilken information som kan lämnas och i vilken ordning saker och ting ska ske.

Ett första steg är att göra en omplaceringsutredning för att klargöra om det finns lediga befattningar inom företaget som den anställda kan tillträda. Om detta är fallet ska ett skriftligt omplaceringserbjudande lämnas. Om arbetstagare tackar nej ska arbetsgivaren fråga om arbetstagaren är medlem i ett fackförbund och i så fall vilket.

På ett litet företag känner ofta alla varandra, och det kan vara svårt att vara formell. Men MBL statuerar att man måste förhandla innan man fattar själva beslutet. Detta betyder att bolaget inte kan säga upp en anställd och sedan meddela facket, det är av yttersta vikt att förhandla med det berörda fackförbundet innan man lägger uppsägningen. Efter att arbetsgivaren fått information om vilket fackförbund den anställde tillhör upprättas en turordningslista tillsammans med en förhandlingsframställan som skickas till det berörda fackförbundet.

 

Förhandling innan uppsägningen

Om företaget har kollektivavtal ska fackförbundet kallas till förhandling innan uppsägningen. Om företaget inte har kollektivavtal och den anställde inte är med i ett fackförbund kan en skriftlig uppsägning lämnas utan förhandling. I uppsägningen ska det finnas med instruktioner om hur uppsägningen överklagas.

Under uppsägningstiden har den anställde samma anställningsförmåner som tidigare. Arbetsplikt råder under uppsägningstiden, men särskild överenskommelse om arbetsbefrielse kan träffas mellan parterna. Om den anställde blir arbetsbefriad men skaffar ett annat jobb ska inkomster som förvärvas i det nya jobbet avräknas mot lönen på den tidigare arbetsplatsen. Om uppsägningen omfattar fem eller flera anställda ska arbetsförmedlingen informeras (varslas).

 

Att tänka på

Det finns några saker att tänka på innan en förhandling om arbetsbrist:
- Fråga om den anställde är medlem i ett fackförbund innan uppsägningen.
- Kontrollera om det föreligger företrädesrätt till återanställning.
- Kontrollera hur lång uppsägningstid arbetstagaren har.
- Kontakta Företagarnas rådgivning eller annan arbetsrättslig expertis.


Lars Nordfors
Chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna