Att tänka på inför hösten

(SVT 11/2014)

Som företagare och arbetsgivare räcker tiden ofta inte till för att reflektera över den övergripande verksamheten. Så här i början av hösten kommer därför några tips från Företagarna som kan utgöra en liten hjälp på vägen.

 


Några tips

Motivera och inspirera dina medarbetare – ställ upp individuella mål. Underskatta inte vikten av att hålla regelbundna samtal med dina medarbetare. Ett strukturerat och väl genomfört medarbetarsamtal kan många gånger utgöra grunden för måluppfyllnad, god arbetsmiljö och trivsel på arbetsplatsen.

Vilka är dina nyckelmedarbetare på arbetsplatsen? Fundera över hur dessa kan motiveras och kompenseras på ett rimligt sätt. 

Underhåll dina patient-, klient- och kundrelationer – undersök kundernas planer inför hösten för att kunna erbjuda bästa service.

 

Se över rutinerna

Säkerställ att kunderna betalar sina fakturor tid. Det är inte rimligt att du som utförare eller leverantör ska "agera bank" åt dina kunder. Fundera på möjligheten att avtala om att ta ut dröjsmålsränta.

Se över dina rutiner – gå igenom viktiga avtal och dokument. Kanske behöver anställningsavtalen ses över? Hur ser hyreskontraktet för lokalen ut? Behöver avtalet med min leverantör justeras?

Var ligger värdet i företaget? Fundera på om du kan skydda firmanamn, varumärke eller design. Gör en konkurrentanalys. 

Har jag rätt försäkringsskydd och vad händer om olyckan är framme? Hur ser min ansvarsförsäkring ut? Har jag rätt företagsförsäkring? Vad gäller för mina anställda?

Omge dig med goda rådgivare. Håll en löpande dialog med din revisor, branschorganisation och oss på Företagarna.

Sist men inte minst: Försök att behålla sommarkänslan en stund till – hösten är lång nog som den är.

 

Småföretagen skapar jobb

När den här tidningen kommer i tryck är höstens riksdagsval redan över, men för såväl politiker som för andra finns det några viktiga övergripande fakta att tänka på.

Under de senaste 20 åren har fyra av fem jobb i den privata sektorn skapats i små företag. Det är de småföretagen som axlar ansvaret och skapar jobb. Här finns den optimism, drivkraft och potential som för Sverige framåt. Det betyder också stora skatteintäkter som kan användas för att finansiera välfärden. Även under lågkonjunktur har småföretagen fortsatt att anställa. Nästan alla småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort engagemang för bygdens utveckling. Denna utveckling kommer att fortsätta. Att skapa goda villkor för företag att starta, expandera och anställa är att ta ansvar för vår gemensamma framtid. Inför valet 2014 jobbade Företagarna för att säkerställa att politiker på lokal, regional och nationell nivå vet att fyra av fem jobb skapas i företag med färre än 50 anställda.


Lars Nordfors
chef Företagarnas juridiska rådgivning
Företagarna