Att prata om det vi inte vill ska hända

(SVT 12/2016)

Personliga händelser som giftermål, skilsmässa, barn som föds och någon som dör kan påverka ett företags förutsättningar. Som företagare är det bra att vara förberedd på att det inte alltid går som man tänkt sig.


Ett generellt råd till alla företagare är att ha ett förebyggande samtal med någon jurist som är duktig på familjerätt med några års mellanrum. Detta eftersom personliga händelser i företagarens liv som giftermål, skilsmässa, barn som föds och någon som dör kan påverka företagets förutsättningar. Som företagare är det bra att vara förberedd på att det inte alltid går som man tänkt sig.

Ibland ger de familjerättsliga lagreglerna en lösning som är bra för alla parter utan man behöver göra något. Men i andra fall kan det bli aktuellt att skriva avtal om samäganderätt, samboavtal, äktenskapsförord, testamente, aktieägaravtal, göra en bodelning och/eller ge en gåva.

Dessa ibland obehagliga samtal med berörda familjemedlemmar kan vara svåra. Men för att det i en krissituation ska gå så smidigt som möjligt är det bra att tidigare ha pratat om tänkbara problem. Helst ska också alla respektera den lösning som de inblandade kommer fram till.

 

Sambo eller gift?

Är du i dagsläget sammanboende och omfattas av sambolagens regler ingår inte ditt företag i bodelningen när sammanboendet avslutas. Sambor ärver inte heller varandra. Men ni kan äga ett företag gemensamt och gör ni det bör ni fundera på om ni i förväg ska ha en lösning för separation och dödsfall.

Under bestående äktenskap äger vardera maken sina saker. Det är först i samband med en bodelning som det kan bli aktuellt med en omfördelning. Men det kan vara så att makarna äger vissa saker gemensamt. Det kan också vara så att en är registrerad ägare men den andre har en så kallad dold äganderätt. Med hjälp av en jurist kan man reda ut vad som skulle kunna hända i ens eget fall vid en skilsmässa, om man bara har giftorättsgods som ingår i bodelningen eller om man som makar har viss del eller allt som enskild egendom.

 

Kompanjonskap

Är ni flera veterinärer som gemensamt äger företaget kan det vara bra att ha diskuterat vad som händer om någon dör eller skiljer sig. Ofta är detta frågor som tas upp i ett aktieägaravtal mellan delägarna i företaget.

Det man skriver i aktieägaravtalet gäller bara mellan parterna. För att vara säker på att en make eller ett dödsbo ska bli bundet av t ex ett krav att överlåta aktierna till tidigare delägare gäller det att ha med det i bolagsordningen.

Ibland vill parterna i aktieägaravtalet skriva in att delägarna har en skyldighet att ha aktierna som enskild egendom, dvs att alla måste upprätta ett äktenskapsförord. Men ett äktenskapsförord är som ett avtal mellan varje delägare och hans/hennes make/make och båda måste gå med på det.

Ni har kanske en kompanjonsförsäkring. Det är en livförsäkring som ger de kvarvarande kompanjonerna bättre förutsättning att lösa ut dödsboet från ägandet. Men ibland är det inte nödvändigt med denna typ av försäkring eftersom det antingen går bra att ha ägare som inte är aktiva eller att kompanjonerna har möjlighet att köpa aktierna ändå.

 

Testamente

Även om man är sambo eller gift kan det vara bra att fundera över om man behöver skriva ett testamente. Eller åtminstone förbereda den eller de som kommer att ärva, att ta över företaget.

När man har tagit ställning till vad som behövs i sitt eget fall för att säkra företagets och familjens framtid gäller det att uppdatera handlingarna när så behövs. Eftersom det är lätt att glömma kan det vara bra att göra en översyn av testamenten, äktenskapsförord m m med några års mellanrum, t ex i samband med vinter-OS eller annat lämpligt återkommande evenemang.

Karin berggren
jur kand, ansvarig rådgivningen,
Företagarna