Företagande Veterinärers Förening

Företagande Veterinärers Förening är företagarens röst i Sveriges Veterinärförbund. Vi är en ekonomisk förening inom förbundet. Vår målsättning är att skapa goda förhållanden för företagande veterinärer. Föreningen har cirka 400 medlemmar vilket motsvarar 20% av veterinärkåren.

För att få tillgång till professionell rådgivning i företagarfrågor har FVF inlett ett samarbete med organisationen Företagarna – Sveriges största företagarorganisation. Företagarna bedriver viktig opinionsbildning i företagarfrågor och erbjuder, förutom juridisk rådgivning, många medlemsförmåner.

FVF bedriver verksamhet som stödjer veterinärens näringsverksamhet och inom vårt mandat verkar vi bland annat genom:

- att främja medlemmens kunskap inom företagande

- att företräda företagande veterinärer gentemot allmänhet, departement och myndigheter

- att verka för rättvis konkurrens med jämlika villkor oavsett veterinärens förvärvsform

FVF informerar

Att hantera förtal och trakasserier

Allt fler veterinärer, såväl anställda som företagare, riskerar att utsättas för förtalskampanjer i sociala medier. Företagarna tipsar om vad man som privatpraktiker eller arbetsgivare kan göra för att förebygga eller motverka dessa problem.

 

Läs mer

 

Fler FVF informerar

Styrelsen FVF 2018

Johanna Habbe, ordförande
0707-96 94 74

 

Maja-Lisa Sabel, kassör
070-591 71 50

 

Sekreterare: vakant

 

Ledamöter: två vakanta poster