Vad får jag som medlem i Fackliga rådet?

Personlig rådgivning

För närvarande svarar Naturvetarnas medlemsservice på dina frågor. Se mer.

Råd inför anställning

Vi hjälper dig med dina frågor kring lön, befattning och arbetsuppgifter. På vår hemsida finns information om vad som är bra att tänka på när du söker ny tjänst, t ex vad som bör ingå i ett anställningsavtal och vad som påverkar vilken lön du ska begära. 

Råd och tips om lön

Vi hjälper dig med lönestatistik och ger dig goda argument inför lönesamtal och förhandlingar. På vår hemsida kan du göra anpassade urval i Saco lönesök och läsa våra tips och råd i hela löneprocessen.

Schyssta anställningsvillkor

Veterinärförbundet har som egen part eller genom olika förhandlingsdelegationer förhandlat fram övergripande allmänna anställningsvillkor och centrala löneavtal. Genom kollektivavtalet får du i regel bättre och fler förmåner än annars. Det kan handla om hur många dagars semester du har, hur många månaders uppsägning som gäller, villkor för obekväm arbetstid, sjukförsäkring, tjänstepension mm. Där är också reglerat den föräldralön som arbetsgivaren ska betala utöver föräldrapenningen, liksom trygghetsavtal vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Trygghet i anställningen

Vi erbjuder förhandlingsstöd och juridisk rådgivning i de situationer som har anknytning till din anställning. Det kan röra sig om diskriminering, omplacering, avstängning, uppsägning eller avsked. Rättshjälp mot a-kassan, Skatteverket och Försäkringskassan ges efter bedömning. 

Hjälp i rättstvister

Om en rättstvist går till domstol biträder vi dig i domstolsprocessen. En förutsättning är att arbetsgivaren brutit mot lag eller kollektivavtal och att förlikning inte har kunnat uppnås. Om du inte hade varit medlem och behövt rättshjälp hade du blivit tvungen att anlita advokat i stället. 

Avtalsinformation

På vår hemsida får du tillgång till mallar för anställningsavtal, förhandlingsinformation och olika centrala avtal. 

Konsultation i arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor

Ibland kan man befinna sig i en arbetssituation där det vara svårt att veta hur man ska komma vidare. Vi ger dig råd i frågor kring vidareutbildning, arbetsmiljö, jämställdhet eller hur arbetet är organiserat. Förbundet deltar även aktivt i interna och externa arbetsgrupper för att påverka arbetsgivare och andra beslutsfattare i frågor som rör din lön, dina anställningsvillkor och din karriär.

Varför ska man vara med i ett fackförbund?

Varför ska man betala medlemsavgift till sitt fackförbund egentligen? Räcker det inte att vara med i Akassan? Om du frågar undertecknade, är det självklara svaret på den sista frågan nej, det räcker inte att bara vara med i A-kassan. Förutom de individuella förmånerna finns det en rad andra fördelar som de flesta inte tänker på, eller sorgligt nog inte ens vet om.
Läs mer.