Fackliga frågan

Egen verksamhet kan räknas som illojal konkurrens

 

FRÅGA

Om man som anställd veterinär vid en klinik/djursjukhus bedriver likartad klinisk verksamhet på sin fritid, kan det räknas som illojal konkurrens gentemot arbetsgivaren. Sådan sidoverksamhet kan i värsta fall leda till avsked.

SVAR

 

FLERA FRÅGOR