Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal innebär att en arbetsgivare och en arbetstagare förhandlat fram villkor och normer, utöver de lagar som redan finns, som gäller för en särskild bransch eller arbetsplats. Kollektivavtalet kan sägas fungera som en lägsta gräns för vilka förmåner och villkor som ska gälla på arbetsplatsen. Om din arbetsgivare har ett kollektivavtal får du i regel bättre och fler förmåner än annars. Det kan handla om hur många dagars semester du har, hur många månaders uppsägning som gäller, om du har någon fri träningstimme på arbetstid m m.

Läs mer om kollektivavtal här.

 

Vår ombudsman/förhandlare Jan Nilsson når du på dir tel 08-545 558 26.
Han hanterar pågående och påbörjade ärenden före den 2 maj 2018.

Ärenden fr o m 2 maj 2018 hänvisas till vår tjänst hos Naturvetarna.