Svenska Distriktsveterinärföreningen - DVF

Styrelse 2019


Anders Sandberg (ordförande)

Sara Steen (v ordförande)

Lars Kristensen (sekreterare)

Marcus Abrahamsén (kassör)

Elin Norberg (ledamot)


Suppleanter

Oskar Maxon

Jessica Olsson

Lena Piotrowski


Huvudskyddsombud

Sofia Munoz

Medlemsavgift 2019

Yrkesverksam: 300 kr

Pensionär: 150 kr

Vill du bli medlem i föreningen så skicka ett meddelande till kansli@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.

Föreningens syfte:

• Att främja distriktsveterinärväsendet till gagn för samhället, kåren och den enskilde veterinären.
• Att befodra en god solidaritet, enig samverkan och ett gott kamratskap inom kåren.

Villkor för medlemskap:

• Medlemskap i Sveriges Veterinärförbund
• Upprätthållande av tjänst eller pensionerad från tjänst som distriktsveterinär
• Legitimerad veterinär, vilken har för avsikt att bli distriktsveterinär.