Svenska Distriktsveterinärföreningen - DVF

Styrelse 2017


Anna Bäckvall (ordförand)

Zandra Jacobsson (v ordförande)

Lars Kristensen (sekreterare)

Marcus Abrahamsén (kassör)

Marie Baaz (ledamot)


Suppleanter

Sara Sten

Elin Hägglund

Astrid Rudberg

Medlemsavgift 2017

Yrkesverksam: 300 kr

Pensionär: 150 kr

Vill du bli medlem i föreningen så skicka ett meddelande till office@svf.se eller ring kansliet tel 08-545 558 20. Medlemsavgiften kommer att tas ut tillsammans med dina övriga avgifter till förbundet.

Föreningens syfte:

• Att främja distriktsveterinärväsendet till gagn för samhället, kåren och den enskilde veterinären.
• Att befodra en god solidaritet, enig samverkan och ett gott kamratskap inom kåren.

Villkor för medlemskap:

• Medlemskap i Sveriges Veterinärförbund
• Upprätthållande av tjänst eller pensionerad från tjänst som distriktsveterinär
• Legitimerad veterinär, vilken har för avsikt att bli distriktsveterinär.