Styrelsen 2018

Fackliga rådet består fr o m maj 2018 av följande personer

 

Kajsa Gustavsson, ordförande, 070-980 09 65
gustavssonkajsa@gmail.com

 

Ulrika Lind, ersättare för ordföranden, 073-3545338

 

Elin Norberg, sekreterare, 070-3599175

 

Shwan Kareem, kassör, tel 0707-98 68 68
shwan.kareem@gmail.com 
  

Anders Sandberg, ledamot, 070-5490530

 

Åsa Lundgren, ledamot, 070-2366059

 

Andre Rowe, ledamot

 

Stefan Ekvall, ledamot, 010-122 88 64

stefan.ekwall@dv.sjv.se