Antagna vid RM 2008 inkl ändringar vid RM 2011 och 2012