Välkommen till Fackliga rådet

Fackliga rådet är den del av Sveriges Veterinärförbund (SVF) som bedriver facklig verksamhet och förhandlingsverksamhet rörande löne- och anställningsfrågor. Från 2 maj 2018 sköter Naturvetarnas medlemsservice den fackliga servicen åt SVF. Läs mer.

 

Vi är indelade i grupper/förhandlingsdelegationer beroende på anställningsform:

  • BTV = Ban- och tävlingsveterinärer
  • DDA = Djursjukhus- och klinkanställda samt anställda på djurparker
  • DV = Distriktsveterinärer (se även Svenska Distriktsveterinärsföreningen, DVF)
  • EA = Enskilt anställda veterinärer t ex försäkringsbolag, foder- och läkemedelsföretag, husdjursföreningar
  • OV = Offentligt anställda veterinärer inom stat och kommun t ex länsveterinärer, anställda på Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SLU
  • OV-fält = Officiella veterinärer inom Livsmedelsverkets fältorganisation

 

Mer information om den fackliga verksamheten

  • denna sida kan du även ta del av både SACOs och vår egen lönestatistik.
  • Du kan hitta avtalstexter både från den privata och den statliga sidan.
  • Du hittar tips och råd angående anställningsintervjuer, lönesamtal och en hel del om arbetsmiljö både rapporter och vem som har ansvaret.
  • Här finns också kontaktuppgifter till styrelsen för AVF och våra ombudsmän.