Vad är AVF?

Välkommen till AVF (Anställda Veterinärers Förening) som är den del av SVF (Sveriges Veterinärförbund) som bedriver facklig verksamhet. AVF driver på delegation från SVF förbundets förhandlingsverksamhet rörande löne- och anställningsfrågor.

 

Vi är indelade i grupper/förhandlingsdelegationer beroende på anställningsform:

 • AVF-ban och täv = Anställda som ban- och tävlingsveterinärer
 • AVF-DDA = Djursjukhus- och klinkanställda samt anställda på djurparker
 • AVF-DV = Distriktsveterinärer
 • AVF-EA = Enskilt anställda veterinärer t ex försäkringsbolag, foder- och läkemedelsföretag, husdjursföreningar
 • AVF-OV = Offentligt anställda veterinärer inom stat och kommun t ex länsveterinärer, anställda på Livsmedelsverket, Jordbruksverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, SLU
 • AVF-OV – Fält = Officiella veterinärer inom Livsmedelsverkets fältorganisation

 

Övrig facklig verksamhet

 • AVF har också hand om all övrig facklig verksamhet och service. Kontakta oss om du har frågor eller funderingar.
 • Vi hjälper även till vid enskilda angelägenheter, hjälper dig titta på anställningskontrakt, ger tips inför anställningsintervjuer och lönesamtal m m.
 • Vi håller kurser eller tipsar om kurser för fackligt aktiva samt avisar på aktuella lagar för förtroendemän och skyddsombud.

 

På vår hemsida vill vi visa information om vad som händer i den fackliga veterinärvärlden:

 • denna sida kan du även ta del av både SACOs och vår egen lönestatistik.
 • Du kan hitta avtalstexter både från den privata och den statliga sidan.
 • Du hittar tips och råd angående anställningsintervjuer, lönesamtal och en hel del om arbetsmiljö både rapporter och vem som har ansvaret.
 • Här finns också kontaktuppgifter till styrelsen för AVF och våra ombudsmän.