Tips om nya skrifter

Veterinärförbundet har deltagit i möte med Saco hälso- och sjukvård och där fått tips om två nya och användbara skrifter:

Personlig säkerhet framtagen av Säkerhetspolisen

Hot och våld i arbetslivet framtagen av Saco-förbundet SSR
_____________________________________________________________________

Medlemsinformation från SVF februari 2018

Aktuell information från Sveriges Veterinärförbund.

SVFs förhandlingsavdelning/
medlemsrådgivning

Det florerar tyvärr just nu felaktiga rykten om SVFs förhandlingsavdelning pga att vår delförening AVF, av ekonomiska skäl, har avslutat två ombudsmäns provanställningar. Avdelningen håller öppet som vanligt och nås på arbetslivsjuridik@svf.se och vi är mycket måna om att inga avbrott i verksamheten ska ske varken nu eller framöver. Under veckan förstärks vår förhandlingsavdelning med erfarna ombudsmannen Jan Nilsson.

Sveriges Veterinärförbund

Sveriges Veterinärförbund – definitivt ett fackförbund

Veterinärförbundet behöver fler fackliga aspiranter som vill engagera sig och göra skillnad på ett eller annat sätt.

Passa på att nominera lämpliga kandidater inför fullmäktiges val i maj och ta också chansen att skicka in motioner.

Läs mer i Svensk Veterinärtidning och på SVFs hemsida.

Katja Puustinen

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 2 2018

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 2 2018. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Förslag till nya stadgar för Sveriges Veterinärförbund

Omorganisationsgruppen för SVF presenterade sitt förslag till veterinärförbundets nya stadgar den 8 november vid ett möte på SLU.

En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter gruppen hoppas på av de nya stadgarna.

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)