Medlem i FVF

FVF är en förening inom Sveriges VeterinärFörbund. När du blir medlem i SVF väljer du om du även vill vara med i FVF eller AVF (Anställda Veterinärers Förening). Som medlem i FVF har du tillgång till alla medlemsförmåner i SVF plus de förmåner, bl a i form av egenföretagarservice, som FVF erbjuder sina medlemmar. Samtliga förbundsmedlemmar är automatiskt även medlemmar i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap.

För att få tillgång till professionell rådgivning i företagarfrågor har FVF inlett ett samarbete med organisationen Företagarna – Sveriges största företagarorganisation som representerar 70000 företagare varav ca 45000 direktanslutna medlemmar. Företagarna bedriver viktig opinionsbildning i företagarfrågor och erbjuder, förutom juridisk rådgivning, många intresssanta medlemsförmåner.

FVFs stadgar säger att föreningen skall bedriva verksamhet som stödjer veterinärens näringsverksamhet och inom sitt mandat bl a verka genom

-   att främja medlemmens kunskap inom företagande
-   att företräda företagande veterinärer gentemot allmänhet, departement och myndigheter
-   att verka för rättvis konkurrens med jämlika villkor oavsett veterinärens förvärvsform

Medlem i SVF/FVF har rätt till service från förbundet/föreningen och är skyldig att rätta sig efter beslut som tas av fullmäktige och förbundsstyrelsen. Förbundsmedlem förbinder sig att följa bland annat de etiska regler som förbundet upprättat.

Medlemsavgifter FVF

 

Verksamheten i FVF finansieras genom medlems- och serviceavgifter.

Vår medlemsavgift är 650 kr. Inträdesavgift 100 kr. Dessa avgifter faktureras samtidigt med SVF:s avgifter och betalas med privata medel.

Vår serviceavgift debiteras medlemmens företag. Serviceavgiften är momsbelagd och är som följer.

Företag som ägs av medlem som också är medlem i Företagarna: 2 400 kr + moms/år.

Företag som ägs av medlem som avstår medlemskap i Företagarna: 600 kr + moms/år.

Företag som ägs av flera medlemmar debiteras endast en serviceavgift.

Våra medlemmars företag får 30% rabatt på Företagarnas serviceavgift när den betalas via FVF.

  

Registrera dina företagsuppgifter mm genom att fylla i blanketten och skicka in den till veterinärförbundet.

För att läsa mer om SVFs medlemsförmåner, klicka här.

För att läsa mer om medlemsavgifter, klicka här.