Aktuell forskning om sommarbete för mjölkkor

Professor em Ingvar Ekesbo har gjort en litteraturgenomgång av effekten på hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning och ekonomi av att hålla kor inomhus året runt eller på bete sommartid. Resultaten visar att ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.

Fullmäktige styr förbundets strategi

I allmänhetens ögon är en veterinär ofta någon som botar sjuka djur. Vi måste bredda den bilden hitta nya vägar hur vi ska kunna nå ut med information om veterinärens mångsidighet.

Karin Lundborg

Marja Tullberg ny ordförande i SVF

Veterinär Marja Tullberg valdes av Sveriges Veterinärförbunds fullmäktigemöte i juni till ny ordförande för förbundet under ett år.

Johan Beck-Friis

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2015

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2015. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Veterinärer bör anställas som veterinärer

Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, lämnar veterinärförbundets styrelse här en kommentar om förbundets inställning i frågan.