Inte alltid lätt att vara optimist

Utredningen "Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle" föreslår att kravet på övernattbefordran i den samhällsomfattande posttjänsten ersätts med en tvådagars bastjänst. Transporttiden är dock redan idag ett problem för de veterinärer som skickar prover.

Johanna Habbe

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 6-7 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 6-7 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Nya föreskrifter för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna började gälla från och med den 31 mars 2016.

- Veterinärförbundet välkomnar den nya föreskriften om arbetsmiljöregler som idag träder i kraft. Vi vet att veterinärers arbetsmiljö är betungade, inte bara fysisk utan även psykiskt, säger förbundsordföranden Marja Tullberg.