header

Svar på Lotta Grönings krönika

Lotta Gröning använder ordet maktmissbruk i rubriken till sin krönika i Expressen den 16 juli. Samtidigt utnyttjar hon sin makt som skribent på en av landets stora drakar för att diskvalificera hela djurskyddskontrollen i Sverige.

Torsten Jakobsson

Ett gott smittskydd kräver arbete och engagemang

En av flera utmaningar när det gäller att bekämpa smittsamma sjukdomar är att det inte räcker med att veterinärerna och djurägarna har tillräcklig kompetens. Det krävs också förståelse för gällande regler från allmänheten.

Karin Lundborg

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2014

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2014. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Kartläggning av hot och våld mot myndighetsveterinärer

Veterinärförbundet genomförde i december 2013 en enkätundersökning om förekomsten av hot och våld mot veterinärer i myndighetstjänst. Resultatet av undersökningen kan laddas ner här.