Om kamratanda och modern kommunikation

Ett forum som revolutionerat möjlighet till snabb hjälp är de grupper på Facebook som vuxit fram helt av egen kraft. Grupperna har geografiskt minskat avstånden mellan de kliniskt verksamma veterinärerna i Sverige.

Marlene Areskog

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 8-9 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Marja Tullberg omvald som SVF-ordförande

Veterinärförbundet höll sitt fullmäktigemöte i Stockholm den 30 maj, där bland annat val av nya styrelseledamöter genomfördes. Marja Tullberg valdes om som förbundsordförande under perioden 2016-2020.

Nya föreskrifter för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna började gälla från och med den 31 mars 2016.

- Veterinärförbundet välkomnar den nya föreskriften om arbetsmiljöregler som idag träder i kraft. Vi vet att veterinärers arbetsmiljö är betungade, inte bara fysisk utan även psykiskt, säger förbundsordföranden Marja Tullberg.