Arbetsmiljön lika pressad för båda könen

Att män är bättre på att klara stress och press är inte sant, även manliga veterinärer mår dåligt. Kraven ökar från arbetsgivare, djurägare men också från oss själva – vi ska hinna allt på kort tid.

Fredrike Ritter

Att som medlem förhålla sig neutral vid konfliktåtgärder vidtagna av andra förbund

Sveriges Ingenjörer och Unionen är i de pågående avtalsförhandlingarna beredda på att gå ut i konflikt för att driva igenom ett  krav på flexpension. Anställda inom Almegas tre avtalsområden IT, Telekom och Svensk Teknik & Design (STD) berörs. Veterinärförbundet uppmanar sina medlemmar att hålla sig neutrala i förhållande till Sveriges Ingenjörers och Unionens konfliktåtgärder.

Marja Tullberg

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 5 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 5 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Nya föreskrifter för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna började gälla från och med den 31 mars 2016.

- Veterinärförbundet välkomnar den nya föreskriften om arbetsmiljöregler som idag träder i kraft. Vi vet att veterinärers arbetsmiljö är betungade, inte bara fysisk utan även psykiskt, säger förbundsordföranden Marja Tullberg.