GDPR – gäller från och med den 25 maj 2018

Dataskyddsförordningen eller GDPR gäller från och med den 25 maj 2018 som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter samtidigt som den stärker rättigheterna för den enskilde när det gäller personlig integritet.

Behandling av personuppgifter är en stor och viktig del av verksamheten i alla fackliga organisationer. Sacofederationen, i vilken Sveriges Veterinärförbund ingår, är inget undantag. Vi tar integritetsfrågor på största allvar, och är givetvis noga med att följa regelverken.

Ann-Louise Fredrikson
Kansli- och ekonomichef, Sveriges Veterinärförbund

WVA 2018 Animal Welfare Awards winner - Sweden

Professor Lotta Berg vid Sveriges Lantbruksuniversitet har vunnit World Veterinary Associations internationella pris Animal Welfare Award 2018. Lotta gör ett enastående arbete inom djurskydd och djurvälfärd såväl nationellt som internationellt och det är mycket glädjande att hon tilldelats detta välförtjänta, prestigefyllda pris.

Se mer på Youtube

Från den 2 maj sköter Naturvetarna den fackliga servicen åt Sveriges Veterinärförbund

Logga som medlem in på medlemshemsidan för att se hur du kommer i kontakt med Naturvetarna vid behov av rådgivning.

Naturvetarna ger facklig service åt Sveriges Veterinärförbund för deras medlemmar

Naturvetarna och Sveriges Veterinärförbund (SVF) inleder samarbete om facklig service för medlemmar i SVF.

Enat förbund viktigt för hela kåren

Sveriges Veterinärförbund har varit och är en samlande kraft för Sveriges veterinärer. Oberoende av yrkesroll ska man som veterinär kunna känna en tillhörighet med förbundet.

Det är därför viktigt att förbundet hittar en struktur och en organisation där alla kan känna sig delaktiga.

Läs mer

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 3 2018

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 3 2018. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Filmer för fackligt förtroendevalda

För den som är ny i rollen som lokalt fackligt förtroendevald har Saco tagit fram en introduktionsfilm till uppdraget. För att skapa förutsättningar för kompetensutveckling när det är möjligt finns här samlat ett antal filmer som kan vara användbara för dig som förtroendevald. Utbudet uppdateras regelbundet. Sprid gärna till andra som du vet kan ha nytta av innehållet.

Läs mer på Sacos hemsida

Tips om nya skrifter

Veterinärförbundet har deltagit i möte med Saco hälso- och sjukvård och där fått tips om två nya och användbara skrifter:

Personlig säkerhet framtagen av Säkerhetspolisen

Hot och våld i arbetslivet framtagen av Saco-förbundet SSR

Medlemsinformation från SVF februari 2018

Aktuell information från Sveriges Veterinärförbund.

SVFs förhandlingsavdelning/
medlemsrådgivning

Det florerar tyvärr just nu felaktiga rykten om SVFs förhandlingsavdelning pga att vår delförening AVF, av ekonomiska skäl, har avslutat två ombudsmäns provanställningar. Avdelningen håller öppet som vanligt och nås på arbetslivsjuridik@svf.se och vi är mycket måna om att inga avbrott i verksamheten ska ske varken nu eller framöver. Under veckan förstärks vår förhandlingsavdelning med erfarna ombudsmannen Jan Nilsson.

Sveriges Veterinärförbund

Förslag till nya stadgar för Sveriges Veterinärförbund

Omorganisationsgruppen för SVF presenterade sitt förslag till veterinärförbundets nya stadgar den 8 november vid ett möte på SLU.

En bättre balans mellan förbundets förtroendevalda och mellan de tre verksamhetsgrenarna fack, företagande och veterinärmedicin, är de huvudsakliga effekter gruppen hoppas på av de nya stadgarna.

Johanna Habbe (FVF), Kajsa Gustavsson (AVF), Torkel Ekman (SVS)