Svenska veterinärer ska synas och höras

Att delge andra sin åsikt, och inte minst att kunna argumentera för sin åsikt och sitt engagemang, ska uppmuntras. Svenska veterinärers röster och kompetens ska fortsätta att höras och efterfrågas.

Lotta Möller

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 11 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 11 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Nya föreskrifter för bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljöverket har i samråd med arbetsmarknadens parter tagit fram nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4). Föreskrifterna började gälla från och med den 31 mars 2016.

- Veterinärförbundet välkomnar den nya föreskriften om arbetsmiljöregler som idag träder i kraft. Vi vet att veterinärers arbetsmiljö är betungade, inte bara fysisk utan även psykiskt, säger förbundsordföranden Marja Tullberg.