Veterinären, mer än djurläkare

Genom att tydliggöra veterinärens kunskapsbredd, med förutsättningar att kunna inta helikopterperspektiv i kombination med en lång akademisk utbildning, kan vi påverka vår egen arbetsmarknad.

Anders Forslid

SVF inför inkomstförsäkring

Nu inför veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. För den som varit med i förbundet och haft lön i mer än tolv månader gäller försäkringen omedelbart från den 1 oktober, om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Även företagare omfattas. SVF har tillsammans med Folksam byggt upp en hemsida med information, klicka här.

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 15 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 15 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.