Dags att sätta ner foten

För en veterinär är det förödande för såväl den egna löneutvecklingen som för kommande generationers veterinärer att sälja sin kompetens till underpris genom att acceptera djurvårdartjänster.

Johan Beck-Friis

Hundar i vård och omsorg - Vägledning till praktiskt arbete

För att hjälpa vårdgivarna har flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården. Tanken är att dokumentet ska vara ett komplement till myndigheternas författningssammanställning.

Veterinärförbundet kritiskt mot "Djurens hjältar" i TV3

Att amputera och släppa ut ett vilt djur är inte förenat med gott djurskydd i och med att djuret utsätts för lidande genom stress vid hantering och genom att möjligheterna att överleva i naturen försämras.

Stefan Gunnarsson

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 3 2015

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 3 2015. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Veterinärer bör anställas som veterinärer

Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, lämnar veterinärförbundets styrelse här en kommentar om förbundets inställning i frågan.