Produktionen och det svenska djurskyddet

SVFs grundinställning är att vi ska behålla och utveckla vår profil som de som vill djurens bästa. Vi måste därför hjälpa djurbönderna att hitta ekonomin i att ha friska och fysiskt såväl som psykiskt välmående djur.

Lotta Ternström

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 4 2015

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 4 2015. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Hundar i vård och omsorg - Vägledning till praktiskt arbete

För att hjälpa vårdgivarna har flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården. Tanken är att dokumentet ska vara ett komplement till myndigheternas författningssammanställning.

Veterinärer bör anställas som veterinärer

Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, lämnar veterinärförbundets styrelse här en kommentar om förbundets inställning i frågan.