Antibiotika – ett val

Valet att förskriva antibiotika är befogat att ifrågasätta. Inte av elakhet eller dumhet, men vi måste kunna motivera vårt beslut såväl för andra som inför oss själva och djurägaren.

Lotta Möller

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 14 2015

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 14 2015. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Uttalande från Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015 för att planera arbetet för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Sex arbetsgrupper tillsattes med olika uppgifter för att driva arbetet framåt.

Johan Beck-Friis

Aktuell forskning om sommarbete för mjölkkor

Professor em Ingvar Ekesbo har gjort en litteraturgenomgång av effekten på hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning och ekonomi av att hålla kor inomhus året runt eller på bete sommartid. Resultaten visar att ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.