header

Till medlemmarna i Sveriges Veterinärförbund

Veterinärförbundets styrelse vill meddela att den tidigare förbundsordföranden Torsten Jakobsson den 29 oktober 2014 valde att lämna sitt uppdrag som SVF-ordförande.

Vi tackar Torsten för hans engagemang och insatser i förbundet.

Tills vidare fungerar undertecknad som tillförordnad ordförande i veterinärförbundet.

För styrelsen
Anders Forslid
Tf ordförande, SVF

Vad händer nu med SLU?

 Det har från veterinärt håll tidigare framförts önskemål om att SLU bör flytta till utbildningsdepartementet, och nu om någonsin är tiden inne att jobba för detta mål.

Johan Beck-Friis

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 13 2014

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 13 2014. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.