Kalla vindar på den veterinära arbetsmarknaden

Vi måste bli bättre på att få fram skyddsombud och fackliga förtroendemän och stötta dessa. Vi kan inte sitta och hoppas att någon annan gör något, vi måste gemensamt ställa upp för att få till förändringar.

Fredrike Ritter

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 5 2015

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 5 2015. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Hundar i vård och omsorg - Vägledning till praktiskt arbete

För att hjälpa vårdgivarna har flera intresseorganisationer och expertorgan gått samman och utarbetat en vägledning om viktiga delar av det praktiska arbetet kring hundar i vården. Tanken är att dokumentet ska vara ett komplement till myndigheternas författningssammanställning.

Veterinärer bör anställas som veterinärer

Med anledning av en platsannons i januari 2015 på svf.se, som erbjuder veterinärer att arbeta som en legitimerad djursjukskötare, lämnar veterinärförbundets styrelse här en kommentar om förbundets inställning i frågan.