Låt inte skärmen skymma

Det som skrivs på nätet, oavsett var, bör i någon mening alltid betraktas som offentlig handling och man bör kunna stå för vad man skrivit även i andra sammanhang.

Marja Tullberg

Uttalande från Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015 för att planera arbetet för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Sex arbetsgrupper tillsattes med olika uppgifter för att driva arbetet framåt.

Johan Beck-Friis

SVF manar till hjälp åt flyktingarna

Veterinärförbundets styrelse, förtroendevalda och kansli har genom att köpa vattendunkar via UNHCR och genom gåvor till andra välgörenhetsorganisationer bidragit till att hjälpa flyktingarna. Förbundsledningen vill uppmana sina medlemmar att följa exemplet.

Marja Tullberg

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 11 2015

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 11 2015. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Aktuell forskning om sommarbete för mjölkkor

Professor em Ingvar Ekesbo har gjort en litteraturgenomgång av effekten på hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning och ekonomi av att hålla kor inomhus året runt eller på bete sommartid. Resultaten visar att ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.