Om SVS

Jag ser SVS som veterinärförbundets kunskapsföretag. Det är genom omfattande ideellt arbete som vi bidrar till veterinärkårens kompetensutveckling.Goda kunskaper och hög kompetens är helt centrala i ett yrkesförbund i SACO.

Torkel Ekman

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 2 2016

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 2 2016. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.

Uttalande från Samverkansgruppen för hundvälfärd

Samverkansgruppen för hundvälfärd samlades den 10 september 2015 för att planera arbetet för bättre hälsa hos trubbnosiga hundar. Sex arbetsgrupper tillsattes med olika uppgifter för att driva arbetet framåt.

Johan Beck-Friis

Aktuell forskning om sommarbete för mjölkkor

Professor em Ingvar Ekesbo har gjort en litteraturgenomgång av effekten på hälsotillstånd, fertilitet, mjölkavkastning och ekonomi av att hålla kor inomhus året runt eller på bete sommartid. Resultaten visar att ett slopande av beteskravet skulle öka sjukligheten och därmed antibiotikaanvändningen i berörda besättningar och dessutom orsaka djurägarna ekonomiska förluster.