SVS riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

SVS hästsektion har tagit fram riktlinjer för att stimulera en kvalitetshöjning och harmonisering av infektionskontroll inom svensk hästsjukvård på sjukhus, kliniker och i ambulerande- och avelsverksamhet. Dokumentet syftar till att minska risken för spridning av infektiösa agens och antibiotikaresistens mellan djur och mellan människor och djur.

Lena Malmgren

Omorganisation

Förbundsorganisationens struktur ger oss onödiga kostnader och nyttjar inte förtroendevaldas engagemang på bästa sätt. Den skapar också otydlighet för kanslipersonalen och är grogrund för interna konflikter.

Marja Tullberg

SVFs inkomstförsäkring

Den 1 oktober 2016 införde veterinärförbundet inkomstförsäkring för sina medlemmar. Försäkringen gäller för den som varit med i förbundet och haft lön i mer än tolv månader, om man skulle bli ofrivilligt arbetslös. Även företagare omfattas. SVF har tillsammans med Folksam byggt upp en hemsida med information, klicka här.

Innehåll i Svensk Veterinärtidning nr 3 2017

Här presenteras innehållet i Svensk Veterinärtidning nr 3 2017. Den fullständiga versionen av tidningen kan läsas i pdf-format av medlemmar i veterinärförbundet och tidningens prenumeranter, genom att logga in på förbundets lösenordsskyddade sida.